Personvernerklæring
Bislet Bilutleie respekterer gjeldende personvernlovgivning. Denne personvernerklæringen gjelder for "Bislet Bilutleie" nettsteder og e-postmottak. Bislet Bilutleie AS (org nr: 951 485 586) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsiden bislet.no

Publisert: 20.11.2023

Personopplysninger som behandles

Her er eksempler på personopplysninger som kan bli samlet inn, lagret og behandlet:

  • Ditt navn og/eller firmaet du jobber i
  • Ditt telefonnummer og din e-postadresse
  • Dine ønsker og behov som du selv oppgir
  • Informasjon om hvordan du bruker nettsiden, nettleserinstillinger og IP-adresse

Hvordan personopplysninger innhentes?

Bislet Bilutleie samler inn personopplysninger gjennom skjemaer som du selv fyller ut på våre nettsider i forbindelse med bestilling av produkter og tjenester eller som resultat av egenskapene til godtatte informasjonskapsler. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene eller ikke vil godta bruk av informasjonskapsler når du besøker Bislet Bilutleie nettsteder, vil vi sannsynligvis være forhindret fra å gi deg tilgang og tilpasninger til de produktene eller tjenestene du ønsker. Du finner vår erklæring om bruk av informasjonskapsler her.

Formålet med personopplysningene som innhentes er:

  • å kunne gi deg tilgang til våre produkter og tjenester
  • å kunne gi deg relevant informasjon
  • å kunne forbedre og tilpasse våre produkter og tjenester

Hva er det rettslige grunnlaget?

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personvernopplysninger er basert på frivillig, uttrykkelig og informert samtykke.

Hvordan lagres personopplysningene?

Personopplysningene lagres på en sikker måte i formålstjenlige databaser. Personopplysninger lagres ikke lengre enn det som er nødvendig.

Utleveres personopplysninger til utenforstående?

Bislet Bilutleie kan dele personopplysningene med samarbeidende databehandlere for bearbeiding av data til avtalt formål og på vegne av Bislet Bilutleie. Personopplysningene deles ikke med utenforstående.

Hvilke rettigheter har jeg?

Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Dersom du mener at Bislet Bilutleie ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til gjeldende personvernlovgivning, kan du henvende deg til Bislet Bilutleie personvernkontakt, eventuelt klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten.

Kontaktinformasjon

Bislet Bilutleie personvernkontakt, post@bislet.no, tlf. 22 60 00 00
Bislet Bilutleie, Postboks 5870 Majorstuen, 0308 Oslo